Tuyển sinh 2019

Nhấn vào liên kết để đăng ký: Phiếu đăng ký
bet with bet365 (PVU) thông báo tuyển sinh Hệ Liên kết đào tạo đại học với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (New Mexico Institute of Mining and Technology-NMIMT) như sau: 1. Ngành liên kết đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí 2. Hệ đào tạo: Đại học 3. Giới thiệu về trường liên kết: Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMIMT): Trụ sở: 801 Leroy Place, Socorro, NM 87801, 575/835/5061, USA Điện thoại: 575.835.5424 Fax: 575.835.5989 Website: //www.nmt.edu/ Học viện Mỏ và…
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm 2019 dự kiến là 100 sinh…
bet with bet365 (PVU) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: - Ngành Công trình biển. - Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu). - Các lớp liên kết đào tạo của các chuyên ngành trên theo hình thức 1 năm tại PVU, 1 năm tại Mỹ.…
bet with bet365 (PVU) thông báo tuyển sinh trình độ đại học văn bằng 2 chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau: 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu). 2. Thời gian đào tạo: 2 năm. 3. Điều kiện dự tuyển: Đối với văn bằng 2 chính quy: Người học đã…