Tuyển sinh 2018

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm 2018 dự kiến là 100 sinh…