Cơ cấu tổ chức

    Ông Nguyễn Anh Đức Chủ tịch Hội đồng Trường    Ông Phan Minh Quốc Bình Thành viên Hội đồng Trường   Bà Ngô Thu KiềuThành viên Hội đồng Trường   Ông Nguyễn Hữu LươngThành viên Hội đồng Trường   Ông…
Hiệu trưởng TS. Phan Minh Quốc Bình Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng TS. Lê Quốc Phong      
Trường Đại học DKVN hiện có 68 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 20 TS và 19 ThS. Cán bộ giảng dạy của Trường được đao tạo bài bản tại các Trường đại…