Cơ cấu tổ chức Phòng ĐN&KHCN

TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
1 tuantt02 TS. Trương Thanh Tuấn Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyen Thi Hong Tham CV Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm Chuyên viên - Phụ trách Đối ngoại (254) 3738879 Ext. 139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 photo coming soon Bà Huỳnh Thị Thảo Vi Chuyên viên (254) 3738879 Ext. 139

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.