Cơ cấu tổ chức Khoa KHCB

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Email
1 2 TS. Vũ Minh Hùng Trưởng khoa
Kiêm phụ trách Bộ môn Kỹ thuật cơ sở
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 phung thanh loan ThS. Phùng Thanh Loan Phụ trách bộ môn Tiếng Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 02 ts le van sy PGS. TS. Lê Văn Sỹ Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 01 pgs tspham hong quang PGS. TS.Phạm Hồng Quang Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 05 ts trinh quang trung TS. Trịnh Quang Trung Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 07 ts tran huu nam TS. Trần Hữu Nam Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 photo coming soon TS. Lê Thị Huyền Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 photo coming soon ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc Tú Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 09 ths nguyen to nga ThS. Nguyễn Tố Nga Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 10 ths dao duc cuong ThS. Đào Đức Cường Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 12 cn nguyen van kiet Ths. Nguyễn Văn Kiệt Cán bộ thí nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 photo coming soon CN. Nguyễn Thị Hà Phương Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 photo coming soon Nguyễn Thị Thanh Hường Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.