Giảng viên

Ngành Kỹ thuật Địa chất 

PVU Pham Bao Ngoc
TS. Phạm Bảo Ngọc
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.159
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sandn thumb2
TS. Doãn Ngọc San
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.123
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ncs do thi thuy linh
TS. Đỗ Thị Thùy Linh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.157
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oanhtran2020
ThS. Trần Thị Oanh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.157
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tungnt02
TS. Nguyễn Thanh Tùng
Giảng viên
 (254)3738.879 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyn Th Hi H
ThS. Nguyễn Thị Hải Hà
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.221
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Kỹ thuật Dầu khí

BinhBT
TS. Bùi Thanh Bình
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.236
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
khanhdq
TS. Đỗ Quang Khánh
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 ths luong hai linh
ThS. Lương Hải Linh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.148
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
taiph2020
ThS. Phạm Hữu Tài
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.222
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3x4
ThS. Nguyễn Hữu Trường
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.136
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anhthe anbt
ThS. Bùi Tử An
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.177
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ts le thi huyen
TS. Lê Thị Huyền
Giảng viên
(254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Hoàng Quốc Khánh
Giảng viên
 (84)974246838
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Nguyễn Hữu Chinh
Giảng viên
 (254)3838662 Ext. 5088 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Nguyễn Thế Dũng
Giảng viên
 (+84)01687872707
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Hồ Nam Chung
Giảng viên
 (254)43839871
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr nguyen van hung
TS. Nguyễn Văn Hùng
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.153
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nguyennvk
ThS. Nguyễn Viết Khôi Nguyên
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.112
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Lọc - Hóa dầu

11 ts duong chi trung
TS. Dương Chí Trung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.124
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Nhung
TS. Nguyễn Thị Phương Nhung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.153
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Hai
TS. Đàm Thị Thanh Hải
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.122
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Tuan
TS. Trương Thanh Tuấn
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.225
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ncs mai thi quynh chau
TS. Mai Thị Quỳnh Châu
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
3c4
TS. Lê Thanh Thanh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.226
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 ths pham chau quynh
ThS. Phạm Châu Quỳnh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.124
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
34 ts le thi my linh
TS. Lê Thị Mỹ Linh
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết

Giáo vụ Khoa

photo coming soon
Ms. Nguyễn Thị Thu Vân
Giáo vụ
 (254)3738.879 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.