Download: Training Courses Catalog 2024
Ngày 10/10/2023, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - bet with bet365 (PVU) tổ chức hội thảo “Xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp” dành cho cấp quản lý sản xuất, trưởng các bộ phận. Hội thảo được chia sẻ bởi diễn giả Quản Hồng Đức - Chuyên gia tư vấn văn hóa an toàn doanh nghiệp, Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV The Liner Việt Nam (TLV). Diễn giả Quản Hồng Đức Tham dự Hội…
Flyer Khóa học : Tính chất của khí và Condensate, lấy mẫu, phân tích nhanh một số chỉ tiêu ngoài công trình biển.
Flyer khóa học: Velocity Modeling