Giảng viên cơ hữu

Phan Minh Quoc Binh CV
TS. Phan Minh Quốc Bình
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 ts duong chi trung
TS. Dương Chí Trung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext. 124
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nhungntp2020
TS. Nguyễn Thị Phương Nhung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.226
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Hai
TS. Đàm Thị Thanh Hải
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.224
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Tuan
TS. Trương Thanh Tuấn
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.225
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 ts le thi my linh
TS. Lê Thị Mỹ Linh
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
13 ncs mai thi quynh chau
TS. Mai Thị Quỳnh Châu
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
3c4
TS. Lê Thanh Thanh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.226
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 ths pham chau quynh
ThS. Phạm Châu Quỳnh
Giảng viên
 (254)3738.879 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết

 

Giảng viên hỗ trợ

hungvm cv
TS. Vũ Minh Hùng
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.207
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kietnv
ThS. Nguyễn Văn Kiệt
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.106
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PVU Pham Bao Ngoc
TS. Phạm Bảo Ngọc
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.159
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ts nguyen van hung
TS. Nguyễn Văn Hùng
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.236
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IMG 20210118 142022 Mobile
KS. Lê Quốc Huy
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.242
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phonglq cv
TS. Lê Quốc Phong
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.170
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
02 ts le van sy
TS. Lê Văn Sỹ
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anhnp
TS. Nguyễn Phan Anh 
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.268
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ts le thi huyen
TS. Lê Thị Huyền
Giảng viên
(254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giảng viên thỉnh giảng

photo coming soon
TS. Phan Ngọc Hoàng
Giảng viên
photo coming soon
ThS. Nguyễn Xuân Thinh
Giảng viên
photo coming soon
TS. Nguyễn Công Trình
Giảng viên
photo coming soon
KS. Dương Huỳnh Thanh Linh
Giảng viên
photo coming soon
TS. Đặng Nguyên Phương Vũ
Giảng viên
photo coming soon
ThS. Vũ Thị Thu Hiền
Giảng viên