Danh sách các đơn vị tài trợ cho Quỹ phát triển sinh viên PVU năm học 2019-2020

No Tên Đơn vị Tên viết tắt Logo
1 Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Biển Đông POC biendongpoc
2 Công đoàn Dầu khí Việt Nam -/- lien doan Lao dong VN
3 Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Bà Rịa Cleverlearn Bà Ria logo cleverlearn b ra
4 Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long Cửu Long JOC CUULONG
5 Công ty Liên doanh Điều hành chung Hoàng Long & Hoàn Vũ HL&HV JOCs HLLogo
6 Haldor Topsoe HT HALDOR TOPSOE
7 Japan Vietnam Petroleum Company JVPC JVPC Logo
8 JX Nippon Oil & Gas Consulting Services JX Mekong JX logo m
9 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. LSP Official Logo Longson
10 Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc Phú Quốc POC Logo PHUQUOC POC
11 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC PTSC
12 Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Khai Thác Dầu Khí PTSC PTSC PPS PTSC PPS
13 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau PVCFC Logo PVCFC.Dm C Mau
14 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu PVcomBank Ba Ria Vung Tau pvcombank
15 Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí PVD pvdrilling
16 Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí PVEP PVEP
17 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo PVFCCo
18 Tổng Công ty khí Việt Nam PVGas PVGas
19 Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu PVGas KVT Image 21
20 Ban Quản lý Dự án Khí Đông Nam Bộ PVGas SEQ PVGas
21 Công ty Dịch vụ Khí PVGas SERVICES PVGas
22 Tổng Công ty Bảo Dưỡng -Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP PVMR PVMR
23 Công ty Liên doanh Điều hành Thăng Long JOC Thăng Long JOC TLJOC Logo
24 Honeywell UOP UOP UOP Honeywell Logo
25 Viện Dầu khí Việt Nam VPI logo VPI 1
26 Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro VSP vietsovpetro